World Team Championships 2000

World Team Championships 2000

Kuala Lumpur
Final
Sweden - China 3:2 Waldner - Liu Guo-liang 2:1 Persson - Kong Ling-hui 2:0 Karlsson - Liu Guo-zheng 0:2 Waldner - Kong Ling-hui 0:2 Persson - Liu Guo-liang 2:1
Semifinal
Sweden - Italy 3:1 Persson - Mondello 1:2 Waldner - Yang Min 2:1 Karlsson - Piacentini 2:0 Waldner - Mondello 2:0 China - Japan 3:0 Liu Guo-liang - Tasaka 2:1 Kong Ling-hui - Matsushita 2:0 Liu Guo-zheng - Iseki 2:1